Love Telling Coastal nhắn với tieudang_map: Anh còn nhé! tieudang_map nhắn với All: Đã lâu không gặp. Ai còn ai mất ¬Mr. Min™ nhắn với all mem: hello Coastal nhắn với K3N: Có em K3N nhắn với All: có đứa mô tham gia diễn đàn nưa không nvt87.utehy nhắn với admin - thpt tran phu: trời lạnh làm chén rượu ốc đê.....admin..........đi được call....inbox Thiên Thần Gãy Cánh nhắn với <3: Have a nice day WBOYthethoisao nhắn với Mùa hè: Về hè mà chán thế nhỉa :v muốn đi òi. Diễn đàn TP từ ngày mình đi cũng vắng xtanh .... Lady Killer nhắn với all....: vui vại ) Thiên Thần Gãy Cánh nhắn với hondacodon: Con dê xin chào chú yêu! chúc chú tháng mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhá! <3 Coastal nhắn với huongnham: Ban quản trị sẽ cố gắng nhưng quan trọng là ở các thành viên nữa chú à nguyendinhhung93 nhắn với all mem 12 tpht: chúc các bạn ôn thi tốt và đạt được kết quả cao trong 2 ki thi sắp tới. huongnham nhắn với @all: Sao dạo này room vắng thế nhỉ? ban quản trị nên có kế hoạch vực lại đi chứ nvt87.utehy nhắn với admin: chúc admin ngủ ngon,a e ngủ khỏe.....có giấc mơ đẹp..^_^.... nvt87.utehy nhắn với forum@tranphuht: thông điệp yêu thương ^_^... Gooner Trần Phú nhắn với All: Super Spam đã trở lại Cái độ phá hoại rum vẫn như xưa !!!!!!!! Ngọa Long nhắn với ALL: NL chúc cả nhà ngày mới tốt lành ... ^^ virut_coi nhắn với @@: Nhóm ĐHV cũ ko thể dùng dc chatbox @@ Mr.Còi nhắn với All mem: Anh chị em cố gắng làm cho 4rum xôm lại nào hoa_hong_xanh nhắn với anh: nhớ lắm tềnh yêu ơi!!!

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • baby
 • :baby17:
  Baby17
  Baby17
 • :baby49:
  Baby49
  Baby49
 • :baby81:
  Baby81
  Baby81
 • :baby113:
  Baby113
  Baby113
 • :baby6:
  Baby6
  Baby6
 • :baby38:
  Baby38
  Baby38
 • :baby70:
  Baby70
  Baby70
 • :baby102:
  Baby102
  Baby102
 • :baby27:
  Baby27
  Baby27
 • :baby59:
  Baby59
  Baby59
 • :baby91:
  Baby91
  Baby91
 • :baby16:
  Baby16
  Baby16
 • :baby48:
  Baby48
  Baby48
 • :baby80:
  Baby80
  Baby80
 • :baby112:
  Baby112
  Baby112
 • :baby5:
  Baby5
  Baby5
 • :baby37:
  Baby37
  Baby37
 • :baby69:
  Baby69
  Baby69
 • :baby101:
  Baby101
  Baby101
 • :baby26:
  Baby26
  Baby26
 • :baby58:
  Baby58
  Baby58
 • :baby90:
  Baby90
  Baby90
 • :baby122:
  Baby122
  Baby122
 • :baby15:
  Baby15
  Baby15
 • :baby47:
  Baby47
  Baby47
 • :baby79:
  Baby79
  Baby79
 • :baby111:
  Baby111
  Baby111
 • :baby4:
  Baby4
  Baby4
 • :baby36:
  Baby36
  Baby36
 • :baby68:
  Baby68
  Baby68
 • :baby100:
  Baby100
  Baby100
 • :baby25:
  Baby25
  Baby25
 • :baby57:
  Baby57
  Baby57
 • :baby89:
  Baby89
  Baby89
 • :baby121:
  Baby121
  Baby121
 • :baby14:
  Baby14
  Baby14
 • :baby46:
  Baby46
  Baby46
 • :baby78:
  Baby78
  Baby78
 • :baby110:
  Baby110
  Baby110
 • :baby3:
  Baby3
  Baby3
 • :baby35:
  Baby35
  Baby35
 • :baby67:
  Baby67
  Baby67
 • :baby99:
  Baby99
  Baby99
 • :baby24:
  Baby24
  Baby24
 • :baby56:
  Baby56
  Baby56
 • :baby88:
  Baby88
  Baby88
 • :baby120:
  Baby120
  Baby120
 • :baby13:
  Baby13
  Baby13
 • :baby45:
  Baby45
  Baby45
 • :baby77:
  Baby77
  Baby77
 • :baby109:
  Baby109
  Baby109
 • :baby34:
  Baby34
  Baby34
 • :baby66:
  Baby66
  Baby66
 • :baby98:
  Baby98
  Baby98
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :baby23:
  Baby23
  Baby23
 • :baby55:
  Baby55
  Baby55
 • :baby87:
  Baby87
  Baby87
 • :baby119:
  Baby119
  Baby119
 • :baby12:
  Baby12
  Baby12
 • :baby44:
  Baby44
  Baby44
 • :baby76:
  Baby76
  Baby76
 • :baby108:
  Baby108
  Baby108
 • :baby33:
  Baby33
  Baby33
 • :baby65:
  Baby65
  Baby65
 • :baby97:
  Baby97
  Baby97
 • :baby1:
  Baby1
  Baby1
 • :baby22:
  Baby22
  Baby22
 • :baby54:
  Baby54
  Baby54
 • :baby86:
  Baby86
  Baby86
 • :baby118:
  Baby118
  Baby118
 • :baby11:
  Baby11
  Baby11
 • :baby43:
  Baby43
  Baby43
 • :baby75:
  Baby75
  Baby75
 • :baby107:
  Baby107
  Baby107
 • :baby32:
  Baby32
  Baby32
 • :baby64:
  Baby64
  Baby64
 • :baby96:
  Baby96
  Baby96
 • :baby21:
  Baby21
  Baby21
 • :baby53:
  Baby53
  Baby53
 • :baby85:
  Baby85
  Baby85
 • :baby117:
  Baby117
  Baby117
 • :baby10:
  Baby10
  Baby10
 • :baby42:
  Baby42
  Baby42
 • :baby74:
  Baby74
  Baby74
 • :baby106:
  Baby106
  Baby106
 • :baby31:
  Baby31
  Baby31
 • :baby63:
  Baby63
  Baby63
 • :baby95:
  Baby95
  Baby95
 • :baby20:
  Baby20
  Baby20
 • :baby52:
  Baby52
  Baby52
 • :baby84:
  Baby84
  Baby84
 • :baby116:
  Baby116
  Baby116
 • :baby9:
  Baby9
  Baby9
 • :baby41:
  Baby41
  Baby41
 • :baby73:
  Baby73
  Baby73
 • :baby105:
  Baby105
  Baby105
 • :baby30:
  Baby30
  Baby30
 • :baby62:
  Baby62
  Baby62
 • :baby94:
  Baby94
  Baby94
 • :baby19:
  Baby19
  Baby19
 • :baby51:
  Baby51
  Baby51
 • :baby83:
  Baby83
  Baby83
 • :baby115:
  Baby115
  Baby115
 • :baby8:
  Baby8
  Baby8
 • :baby40:
  Baby40
  Baby40
 • :baby72:
  Baby72
  Baby72
 • :baby104:
  Baby104
  Baby104
 • :baby29:
  Baby29
  Baby29
 • :baby61:
  Baby61
  Baby61
 • :baby93:
  Baby93
  Baby93
 • :baby18:
  Baby18
  Baby18
 • :baby50:
  Baby50
  Baby50
 • :baby82:
  Baby82
  Baby82
 • :baby114:
  Baby114
  Baby114
 • :baby7:
  Baby7
  Baby7
 • :baby39:
  Baby39
  Baby39
 • :baby71:
  Baby71
  Baby71
 • :baby103:
  Baby103
  Baby103
 • :baby28:
  Baby28
  Baby28
 • :baby60:
  Baby60
  Baby60
 • :baby92:
  Baby92
  Baby92
 • yoyo cici
 • :yy25:
  Yy25
  Yy25
 • :yy101:
  Yy101
  Yy101
 • :yy201:
  Yy201
  Yy201
 • :yy166:
  Yy166
  Yy166
 • :yy57:
  Yy57
  Yy57
 • :yy133:
  Yy133
  Yy133
 • :yy112:
  Yy112
  Yy112
 • :yy04:
  Yy04
  Yy04
 • :yy78:
  Yy78
  Yy78
 • :yy212:
  Yy212
  Yy212
 • :yy177:
  Yy177
  Yy177
 • :yy68:
  Yy68
  Yy68
 • :yy144:
  Yy144
  Yy144
 • :yy36:
  Yy36
  Yy36
 • :yy123:
  Yy123
  Yy123
 • :yy15:
  Yy15
  Yy15
 • :yy91:
  Yy91
  Yy91
 • :yy188:
  Yy188
  Yy188
 • :yy156:
  Yy156
  Yy156
 • :yy47:
  Yy47
  Yy47
 • :yy26:
  Yy26
  Yy26
 • :yy102:
  Yy102
  Yy102
 • :yy202:
  Yy202
  Yy202
 • :yy167:
  Yy167
  Yy167
 • :yy58:
  Yy58
  Yy58
 • :yy134:
  Yy134
  Yy134
 • :yy113:
  Yy113
  Yy113
 • :yy05:
  Yy05
  Yy05
 • :yy79:
  Yy79
  Yy79
 • :yy213:
  Yy213
  Yy213
 • :yy178:
  Yy178
  Yy178
 • :yy69:
  Yy69
  Yy69
 • :yy145:
  Yy145
  Yy145
 • :yy37:
  Yy37
  Yy37
 • :yy124:
  Yy124
  Yy124
 • :yy16:
  Yy16
  Yy16
 • :yy92:
  Yy92
  Yy92
 • :yy189:
  Yy189
  Yy189
 • :yy157:
  Yy157
  Yy157
 • :yy48:
  Yy48
  Yy48
 • :yy103:
  Yy103
  Yy103
 • :yy203:
  Yy203
  Yy203
 • :yy168:
  Yy168
  Yy168
 • :yy59:
  Yy59
  Yy59
 • :yy135:
  Yy135
  Yy135
 • :yy27:
  Yy27
  Yy27
 • :yy114:
  Yy114
  Yy114
 • :yy06:
  Yy06
  Yy06
 • :yy80:
  Yy80
  Yy80
 • :yy214:
  Yy214
  Yy214
 • :yy179:
  Yy179
  Yy179
 • :yy70:
  Yy70
  Yy70
 • :yy146:
  Yy146
  Yy146
 • :yy38:
  Yy38
  Yy38
 • :yy125:
  Yy125
  Yy125
 • :yy17:
  Yy17
  Yy17
 • :yy93:
  Yy93
  Yy93
 • :yy190:
  Yy190
  Yy190
 • :yy158:
  Yy158
  Yy158
 • :yy49:
  Yy49
  Yy49
 • :yy104:
  Yy104
  Yy104
 • :yy204:
  Yy204
  Yy204
 • :yy169:
  Yy169
  Yy169
 • :yy60:
  Yy60
  Yy60
 • :yy136:
  Yy136
  Yy136
 • :yy28:
  Yy28
  Yy28
 • :yy115:
  Yy115
  Yy115
 • :yy07:
  Yy07
  Yy07
 • :yy81:
  Yy81
  Yy81
 • :yy215:
  Yy215
  Yy215
 • :yy180:
  Yy180
  Yy180
 • :yy71:
  Yy71
  Yy71
 • :yy147:
  Yy147
  Yy147
 • :yy39:
  Yy39
  Yy39
 • :yy126:
  Yy126
  Yy126
 • :yy18:
  Yy18
  Yy18
 • :yy94:
  Yy94
  Yy94
 • :yy191:
  Yy191
  Yy191
 • :yy159:
  Yy159
  Yy159
 • :yy50:
  Yy50
  Yy50
 • :yy105:
  Yy105
  Yy105
 • :yy205:
  Yy205
  Yy205
 • :yy170:
  Yy170
  Yy170
 • :yy61:
  Yy61
  Yy61
 • :yy137:
  Yy137
  Yy137
 • :yy29:
  Yy29
  Yy29
 • :yy116:
  Yy116
  Yy116
 • :yy08:
  Yy08
  Yy08
 • :yy82:
  Yy82
  Yy82
 • :yy216:
  Yy216
  Yy216
 • :yy181:
  Yy181
  Yy181
 • :yy72:
  Yy72
  Yy72
 • :yy148:
  Yy148
  Yy148
 • :yy40:
  Yy40
  Yy40
 • :yy127:
  Yy127
  Yy127
 • :yy19:
  Yy19
  Yy19
 • :yy95:
  Yy95
  Yy95
 • :yy192:
  Yy192
  Yy192
 • :yy160:
  Yy160
  Yy160
 • :yy51:
  Yy51
  Yy51
 • :yy106:
  Yy106
  Yy106
 • :yy206:
  Yy206
  Yy206
 • :yy171:
  Yy171
  Yy171
 • :yy62:
  Yy62
  Yy62
 • :yy138:
  Yy138
  Yy138
 • :yy30:
  Yy30
  Yy30
 • :yy117:
  Yy117
  Yy117
 • :yy09:
  Yy09
  Yy09
 • :yy83:
  Yy83
  Yy83
 • :yy217:
  Yy217
  Yy217
 • :yy182:
  Yy182
  Yy182
 • :yy149:
  Yy149
  Yy149
 • :yy41:
  Yy41
  Yy41
 • :yy128:
  Yy128
  Yy128
 • :yy20:
  Yy20
  Yy20
 • :yy96:
  Yy96
  Yy96
 • :yy193:
  Yy193
  Yy193
 • :yy161:
  Yy161
  Yy161
 • :yy52:
  Yy52
  Yy52
 • :yy107:
  Yy107
  Yy107
 • :yy73:
  Yy73
  Yy73
 • :yy207:
  Yy207
  Yy207
 • :yy172:
  Yy172
  Yy172
 • :yy63:
  Yy63
  Yy63
 • :yy139:
  Yy139
  Yy139
 • :yy31:
  Yy31
  Yy31
 • :yy118:
  Yy118
  Yy118
 • :yy10:
  Yy10
  Yy10
 • :yy84:
  Yy84
  Yy84
 • :yy218:
  Yy218
  Yy218
 • :yy183:
  Yy183
  Yy183
 • :yy150:
  Yy150
  Yy150
 • :yy42:
  Yy42
  Yy42
 • :yy21:
  Yy21
  Yy21
 • :yy97:
  Yy97
  Yy97
 • :yy194:
  Yy194
  Yy194
 • :yy162:
  Yy162
  Yy162
 • :yy53:
  Yy53
  Yy53
 • :yy129:
  Yy129
  Yy129
 • :yy108:
  Yy108
  Yy108
 • :yy74:
  Yy74
  Yy74
 • :yy208:
  Yy208
  Yy208
 • :yy173:
  Yy173
  Yy173
 • :yy64:
  Yy64
  Yy64
 • :yy140:
  Yy140
  Yy140
 • :yy32:
  Yy32
  Yy32
 • :yy119:
  Yy119
  Yy119
 • :yy11:
  Yy11
  Yy11
 • :yy85:
  Yy85
  Yy85
 • :yy184:
  Yy184
  Yy184
 • :yy151:
  Yy151
  Yy151
 • :yy43:
  Yy43
  Yy43
 • :yy22:
  Yy22
  Yy22
 • :yy98:
  Yy98
  Yy98
 • :yy195:
  Yy195
  Yy195
 • :yy163:
  Yy163
  Yy163
 • :yy54:
  Yy54
  Yy54
 • :yy130:
  Yy130
  Yy130
 • :yy109:
  Yy109
  Yy109
 • :yy01:
  Yy01
  Yy01
 • :yy75:
  Yy75
  Yy75
 • :yy209:
  Yy209
  Yy209
 • :yy174:
  Yy174
  Yy174
 • :yy65:
  Yy65
  Yy65
 • :yy141:
  Yy141
  Yy141
 • :yy33:
  Yy33
  Yy33
 • :yy120:
  Yy120
  Yy120
 • :yy12:
  Yy12
  Yy12
 • :yy86:
  Yy86
  Yy86
 • :yy185:
  Yy185
  Yy185
 • :yy152:
  Yy152
  Yy152
 • :yy44:
  Yy44
  Yy44
 • :yy23:
  Yy23
  Yy23
 • :yy99:
  Yy99
  Yy99
 • :yy199:
  Yy199
  Yy199
 • :yy164:
  Yy164
  Yy164
 • :yy55:
  Yy55
  Yy55
 • :yy131:
  Yy131
  Yy131
 • :yy110:
  Yy110
  Yy110
 • :yy02:
  Yy02
  Yy02
 • :yy76:
  Yy76
  Yy76
 • :yy210:
  Yy210
  Yy210
 • :yy175:
  Yy175
  Yy175
 • :yy66:
  Yy66
  Yy66
 • :yy142:
  Yy142
  Yy142
 • :yy34:
  Yy34
  Yy34
 • :yy121:
  Yy121
  Yy121
 • :yy13:
  Yy13
  Yy13
 • :yy89:
  Yy89
  Yy89
 • :yy186:
  Yy186
  Yy186
 • :yy153:
  Yy153
  Yy153
 • :yy45:
  Yy45
  Yy45
 • :yy24:
  Yy24
  Yy24
 • :yy100:
  Yy100
  Yy100
 • :yy200:
  Yy200
  Yy200
 • :yy165:
  Yy165
  Yy165
 • :yy56:
  Yy56
  Yy56
 • :yy132:
  Yy132
  Yy132
 • :yy111:
  Yy111
  Yy111
 • :yy03:
  Yy03
  Yy03
 • :yy77:
  Yy77
  Yy77
 • :yy211:
  Yy211
  Yy211
 • :yy176:
  Yy176
  Yy176
 • :yy67:
  Yy67
  Yy67
 • :yy143:
  Yy143
  Yy143
 • :yy35:
  Yy35
  Yy35
 • :yy122:
  Yy122
  Yy122
 • :yy14:
  Yy14
  Yy14
 • :yy90:
  Yy90
  Yy90
 • :yy187:
  Yy187
  Yy187
 • :yy154:
  Yy154
  Yy154
 • :yy46:
  Yy46
  Yy46
 • Lá Xanh
 • :leaf13:
  Leaf13
  Leaf13
 • :leaf:
  Leaf
  Leaf
 • :leaf12:
  Leaf12
  Leaf12
 • :leaf11:
  Leaf11
  Leaf11
 • :leaf21:
  Leaf21
  Leaf21
 • :leaf10:
  Leaf10
  Leaf10
 • :leaf20:
  Leaf20
  Leaf20
 • :leaf9:
  Leaf9
  Leaf9
 • :leaf19:
  Leaf19
  Leaf19
 • :leaf8:
  Leaf8
  Leaf8
 • :leaf18:
  Leaf18
  Leaf18
 • :leaf7:
  Leaf7
  Leaf7
 • :leaf17:
  Leaf17
  Leaf17
 • :leaf6:
  Leaf6
  Leaf6
 • :leaf16:
  Leaf16
  Leaf16
 • :leaf5:
  Leaf5
  Leaf5
 • :leaf15:
  Leaf15
  Leaf15
 • :leaf4:
  Leaf4
  Leaf4
 • :leaf14:
  Leaf14
  Leaf14
 • :leaf2:
  Leaf2
  Leaf2
 • Onion
 • :onion23:
  Onion23
  Onion23
 • :onion55:
  Onion55
  Onion55
 • :onion87:
  Onion87
  Onion87
 • :onion119:
  Onion119
  Onion119
 • :onion44:
  Onion44
  Onion44
 • :onion76:
  Onion76
  Onion76
 • :onion108:
  Onion108
  Onion108
 • :onion12:
  Onion12
  Onion12
 • :onion33:
  Onion33
  Onion33
 • :onion65:
  Onion65
  Onion65
 • :onion97:
  Onion97
  Onion97
 • :onion129:
  Onion129
  Onion129
 • :onion1:
  Onion1
  Onion1
 • :onion22:
  Onion22
  Onion22
 • :onion54:
  Onion54
  Onion54
 • :onion86:
  Onion86
  Onion86
 • :onion118:
  Onion118
  Onion118
 • :onion43:
  Onion43
  Onion43
 • :onion75:
  Onion75
  Onion75
 • :onion107:
  Onion107
  Onion107
 • :onion139:
  Onion139
  Onion139
 • :onion11:
  Onion11
  Onion11
 • :onion32:
  Onion32
  Onion32
 • :onion64:
  Onion64
  Onion64
 • :onion96:
  Onion96
  Onion96
 • :onion128:
  Onion128
  Onion128
 • :onion21:
  Onion21
  Onion21
 • :onion53:
  Onion53
  Onion53
 • :onion85:
  Onion85
  Onion85
 • :onion117:
  Onion117
  Onion117
 • :onion42:
  Onion42
  Onion42
 • :onion74:
  Onion74
  Onion74
 • :onion106:
  Onion106
  Onion106
 • :onion138:
  Onion138
  Onion138
 • :onion10:
  Onion10
  Onion10
 • :onion31:
  Onion31
  Onion31
 • :onion63:
  Onion63
  Onion63
 • :onion95:
  Onion95
  Onion95
 • :onion127:
  Onion127
  Onion127
 • :onion20:
  Onion20
  Onion20
 • :onion52:
  Onion52
  Onion52
 • :onion84:
  Onion84
  Onion84
 • :onion116:
  Onion116
  Onion116
 • :onion41:
  Onion41
  Onion41
 • :onion73:
  Onion73
  Onion73
 • :onion105:
  Onion105
  Onion105
 • :onion137:
  Onion137
  Onion137
 • :onion9:
  Onion9
  Onion9
 • :onion30:
  Onion30
  Onion30
 • :onion62:
  Onion62
  Onion62
 • :onion94:
  Onion94
  Onion94
 • :onion126:
  Onion126
  Onion126
 • :onion19:
  Onion19
  Onion19
 • :onion51:
  Onion51
  Onion51
 • :onion83:
  Onion83
  Onion83
 • :onion115:
  Onion115
  Onion115
 • :onion40:
  Onion40
  Onion40
 • :onion72:
  Onion72
  Onion72
 • :onion104:
  Onion104
  Onion104
 • :onion136:
  Onion136
  Onion136
 • :onion8:
  Onion8
  Onion8
 • :onion29:
  Onion29
  Onion29
 • :onion61:
  Onion61
  Onion61
 • :onion93:
  Onion93
  Onion93
 • :onion125:
  Onion125
  Onion125
 • :onion18:
  Onion18
  Onion18
 • :onion50:
  Onion50
  Onion50
 • :onion82:
  Onion82
  Onion82
 • :onion114:
  Onion114
  Onion114
 • :onion39:
  Onion39
  Onion39
 • :onion71:
  Onion71
  Onion71
 • :onion103:
  Onion103
  Onion103
 • :onion135:
  Onion135
  Onion135
 • :onion7:
  Onion7
  Onion7
 • :onion28:
  Onion28
  Onion28
 • :onion60:
  Onion60
  Onion60
 • :onion92:
  Onion92
  Onion92
 • :onion124:
  Onion124
  Onion124
 • :onion17:
  Onion17
  Onion17
 • :onion49:
  Onion49
  Onion49
 • :onion81:
  Onion81
  Onion81
 • :onion113:
  Onion113
  Onion113
 • :onion38:
  Onion38
  Onion38
 • :onion70:
  Onion70
  Onion70
 • :onion102:
  Onion102
  Onion102
 • :onion134:
  Onion134
  Onion134
 • :onion6:
  Onion6
  Onion6
 • :onion27:
  Onion27
  Onion27
 • :onion59:
  Onion59
  Onion59
 • :onion91:
  Onion91
  Onion91
 • :onion123:
  Onion123
  Onion123
 • :onion16:
  Onion16
  Onion16
 • :onion48:
  Onion48
  Onion48
 • :onion80:
  Onion80
  Onion80
 • :onion112:
  Onion112
  Onion112
 • :onion37:
  Onion37
  Onion37
 • :onion69:
  Onion69
  Onion69
 • :onion101:
  Onion101
  Onion101
 • :onion133:
  Onion133
  Onion133
 • :onion5:
  Onion5
  Onion5
 • :onion26:
  Onion26
  Onion26
 • :onion58:
  Onion58
  Onion58
 • :onion90:
  Onion90
  Onion90
 • :onion122:
  Onion122
  Onion122
 • :onion15:
  Onion15
  Onion15
 • :onion47:
  Onion47
  Onion47
 • :onion79:
  Onion79
  Onion79
 • :onion111:
  Onion111
  Onion111
 • :onion36:
  Onion36
  Onion36
 • :onion68:
  Onion68
  Onion68
 • :onion100:
  Onion100
  Onion100
 • :onion132:
  Onion132
  Onion132
 • :onion4:
  Onion4
  Onion4
 • :onion25:
  Onion25
  Onion25
 • :onion57:
  Onion57
  Onion57
 • :onion89:
  Onion89
  Onion89
 • :onion121:
  Onion121
  Onion121
 • :onion46:
  Onion46
  Onion46
 • :onion78:
  Onion78
  Onion78
 • :onion110:
  Onion110
  Onion110
 • :onion14:
  Onion14
  Onion14
 • :onion35:
  Onion35
  Onion35
 • :onion67:
  Onion67
  Onion67
 • :onion99:
  Onion99
  Onion99
 • :onion131:
  Onion131
  Onion131
 • :onion3:
  Onion3
  Onion3
 • :onion24:
  Onion24
  Onion24
 • :onion56:
  Onion56
  Onion56
 • :onion88:
  Onion88
  Onion88
 • :onion120:
  Onion120
  Onion120
 • :onion45:
  Onion45
  Onion45
 • :onion77:
  Onion77
  Onion77
 • :onion109:
  Onion109
  Onion109
 • :onion13:
  Onion13
  Onion13
 • :onion34:
  Onion34
  Onion34
 • :onion66:
  Onion66
  Onion66
 • :onion98:
  Onion98
  Onion98
 • :onion130:
  Onion130
  Onion130
 • :onion2:
  Onion2
  Onion2
 • VoNamSon
 • :cute82:
  ừ nhỉ
  ừ nhỉ
 • :cute50:
  khóc huhu
  khóc huhu
 • :cute17:
  đầu hàng
  đầu hàng
 • :cute61:
  Ninja nè
  Ninja nè
 • :cute28:
  cười mỉa
  cười mỉa
 • :cute72:
  j thế
  j thế
 • :cute39:
  héo úa
  héo úa
 • :cute7:
  bắt tay mồ
  bắt tay mồ
 • :cute83:
  thần tài
  thần tài
 • :cute51:
  Cái j thế
  Cái j thế
 • :cute18:
  ê ê
  ê ê
 • :cute62:
  đa tạ
  đa tạ
 • :cute29:
  bông hồng
  bông hồng
 • :cute73:
  thẩn thờ
  thẩn thờ
 • :cute40:
  bỏ tình vào túi
  bỏ tình vào túi
 • :cute8:
  láo chưa nè
  láo chưa nè
 • :cute85:
  sao không có
  sao không có
 • :cute52:
  hun cái nèo
  hun cái nèo
 • :cute19:
  Lạnh quá
  Lạnh quá
 • :cute63:
  chai en
  chai en
 • :cute30:
  nói lắm mà
  nói lắm mà
 • :cute74:
  super man
  super man
 • :cute41:
  hic hic
  hic hic
 • :cute9:
  Tay trắng
  Tay trắng
 • :cute86:
  hí hí iu nà
  hí hí iu nà
 • :cute53:
  nhìn nè
  nhìn nè
 • :cute20:
  Thách đấu
  Thách đấu
 • :cute64:
  Nôn
  Nôn
 • :cute31:
  haha
  haha
 • :cute75:
  iu lắm nà
  iu lắm nà
 • :cute42:
  tốt lắm
  tốt lắm
 • :cute10:
  chờ
  chờ
 • :cute54:
  suy tư
  suy tư
 • :cute21:
  gì thế
  gì thế
 • :cute65:
  lánh quá
  lánh quá
 • :cute32:
  love u
  love u
 • :cute49:
  Xoa đầu
  Xoa đầu
 • :cute76:
  mệt
  mệt
 • :cute43:
  Khóc
  Khóc
 • :cute11:
  A lô
  A lô
 • :cute55:
  đang yêu
  đang yêu
 • :cute22:
  chăm học
  chăm học
 • :cute66:
  oạch
  oạch
 • :cute33:
  hic hic
  hic hic
 • :cute:
  Vẫy tay
  Vẫy tay
 • :cute77:
  mãi chưa ra
  mãi chưa ra
 • :cute44:
  Chết nè
  Chết nè
 • :cute12:
  Trầm tư
  Trầm tư
 • :cute56:
  làm sao đây
  làm sao đây
 • :cute23:
  Ôi mẹ ơi
  Ôi mẹ ơi
 • :cute67:
  suỵt
  suỵt
 • :cute34:
  eureka
  eureka
 • :cute2:
  Ninja
  Ninja
 • :cute78:
  nóng quá
  nóng quá
 • :cute45:
  hihi
  hihi
 • :cute13:
  Im
  Im
 • :cute57:
  chết nè
  chết nè
 • :cute24:
  j thế
  j thế
 • :cute68:
  nhễ
  nhễ
 • :cute35:
  lè lè
  lè lè
 • :cute3:
  Tìm kiếm
  Tìm kiếm
 • :cute79:
  giận rùi nè
  giận rùi nè
 • :cute46:
  chuyện
  chuyện
 • :cute14:
  Gru gru
  Gru gru
 • :cute58:
  học trò
  học trò
 • :cute25:
  Nôn
  Nôn
 • :cute69:
  há hốc
  há hốc
 • :cute36:
  khà khà
  khà khà
 • :cute4:
  Em thích tiền
  Em thích tiền
 • :cute80:
  hú hú
  hú hú
 • :cute47:
  trố mắt
  trố mắt
 • :cute15:
  ngỗ nghĩnh
  ngỗ nghĩnh
 • :cute59:
  vàng nè
  vàng nè
 • :cute26:
  victory
  victory
 • :cute70:
  hè hè
  hè hè
 • :cute37:
  vỡ tan
  vỡ tan
 • :cute5:
  Võ sỹ
  Võ sỹ
 • :cute81:
  loa loa loa
  loa loa loa
 • :cute48:
  êm đềm
  êm đềm
 • :cute16:
  thèm
  thèm
 • :cute60:
  vỗ tay
  vỗ tay
 • :cute27:
  láo à
  láo à
 • :cute71:
  chết tui rồi
  chết tui rồi
 • :cute38:
  yeahhhh
  yeahhhh
 • :cute6:
  Yêu lắm nà
  Yêu lắm nà
 • Yahoo Messenger Emoticons 2011
 • :(game)
  play game
  play game
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • =:)
  bug
  bug
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • :x
  love struck
  love struck
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • '@^@|||
  dizzy
  dizzy
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • >:)
  devil
  devil
 • :puke!
  puke
  puke
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • >-)
  alien
  alien
 • L-)
  loser
  loser
 • :">
  blushing
  blushing
 • o->
  hiro
  hiro
 • =D>
  applause
  applause
 • %*-{
  down on luck
  down on luck
 • :-h
  wave
  wave
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :((
  crying
  crying
 • '@-@
  search me
  search me
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :-&
  sick
  sick
 • :P
  tongue
  tongue
 • o=>
  billy
  billy
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • ^O^||3
  eat
  eat
 • :-t
  time out
  time out
 • @};-
  rose
  rose
 • :))
  laughing
  laughing
 • o|\~
  sing
  sing
 • :bz
  bee
  bee
 • [-O<
  praying
  praying
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • :-*
  kiss
  kiss
 • o-+
  april
  april
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • []==[]
  exercise
  exercise
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :|
  straight face
  straight face
 • :)
  happy
  happy
 • :->~~
  spooky
  spooky
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • [-(
  not talking
  not talking
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :^o
  liar
  liar
 • :(fight)
  fight
  fight
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • **==
  flag
  flag
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • :(
  sad
  sad
 • ?@_@?
  studying
  studying
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :o)
  clown
  clown
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :-w
  waiting
  waiting
 • &[]
  gift
  gift
 • %-(
  not listening
  not listening
 • *@
  qk
  qk
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • ;)
  winking
  winking
 • :(tv)
  tv
  tv
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • 8-}
  silly
  silly
 • x-(
  angry
  angry
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :3
  curly lips
  curly lips
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :-(||>
  give up
  give up
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • o:-)
  angel
  angel
 • :D
  big green
  big green
 • %||:-{
  unlucky
  unlucky
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • <:-P
  party
  party
 • :>
  smug
  smug
 • o|:-)
  catch
  catch
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :-)/\:-)
  hi5
  hi5
 • X_X
  i don't want to see
  i don't want to see
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :-B
  nerd
  nerd
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • (:|
  yawn
  yawn
 • b-)
  cool
  cool
 • ~^o^~
  cheer
  cheer
 • (*)
  star
  star
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :::^^:::
  hot
  hot
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • *-:)
  idea
  idea
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :-s
  worried
  worried
 • '+_+
  cold
  cold
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :@)
  pig
  pig
 • o|^_^|o
  music
  music
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • 8-x
  skull
  skull
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :-/
  confused
  confused
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • :-?
  thinking
  thinking
 • []---
  cook
  cook
 • :-c
  call me
  call me
 • 3:-O
  cow
  cow
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • Zingme
 • :tp24:
  Tp24
  Tp24
 • :tp56:
  Tp56
  Tp56
 • :tp13:
  Tp13
  Tp13
 • :tp45:
  Tp45
  Tp45
 • :tp2:
  Tp2
  Tp2
 • :tp34:
  Tp34
  Tp34
 • :tp66:
  Tp66
  Tp66
 • :tp23:
  Tp23
  Tp23
 • :tp55:
  Tp55
  Tp55
 • :tp12:
  Tp12
  Tp12
 • :tp44:
  Tp44
  Tp44
 • :tp1:
  Tp1
  Tp1
 • :tp33:
  Tp33
  Tp33
 • :tp65:
  Tp65
  Tp65
 • :tp22:
  Tp22
  Tp22
 • :tp54:
  Tp54
  Tp54
 • :tp11:
  Tp11
  Tp11
 • :tp43:
  Tp43
  Tp43
 • :tp32:
  Tp32
  Tp32
 • :tp64:
  Tp64
  Tp64
 • :tp21:
  Tp21
  Tp21
 • :tp53:
  Tp53
  Tp53
 • :tp10:
  Tp10
  Tp10
 • :tp42:
  Tp42
  Tp42
 • :tp31:
  Tp31
  Tp31
 • :tp63:
  Tp63
  Tp63
 • :tp20:
  Tp20
  Tp20
 • :tp52:
  Tp52
  Tp52
 • :tp9:
  Tp9
  Tp9
 • :tp41:
  Tp41
  Tp41
 • :tp30:
  Tp30
  Tp30
 • :tp62:
  Tp62
  Tp62
 • :tp19:
  Tp19
  Tp19
 • :tp51:
  Tp51
  Tp51
 • :tp8:
  Tp8
  Tp8
 • :tp40:
  Tp40
  Tp40
 • :tp29:
  Tp29
  Tp29
 • :tp61:
  Tp61
  Tp61
 • :tp18:
  Tp18
  Tp18
 • :tp50:
  Tp50
  Tp50
 • :tp7:
  Tp7
  Tp7
 • :tp39:
  Tp39
  Tp39
 • :tp28:
  Tp28
  Tp28
 • :tp60:
  Tp60
  Tp60
 • :tp17:
  Tp17
  Tp17
 • :tp49:
  Tp49
  Tp49
 • :tp6:
  Tp6
  Tp6
 • :tp38:
  Tp38
  Tp38
 • :tp70:
  Tp70
  Tp70
 • :tp27:
  Tp27
  Tp27
 • :tp59:
  Tp59
  Tp59
 • :tp16:
  Tp16
  Tp16
 • :tp48:
  Tp48
  Tp48
 • :tp5:
  Tp5
  Tp5
 • :tp37:
  Tp37
  Tp37
 • :tp69:
  Tp69
  Tp69
 • :tp26:
  Tp26
  Tp26
 • :tp58:
  Tp58
  Tp58
 • :tp15:
  Tp15
  Tp15
 • :tp47:
  Tp47
  Tp47
 • :tp4:
  Tp4
  Tp4
 • :tp36:
  Tp36
  Tp36
 • :tp68:
  Tp68
  Tp68
 • :tp25:
  Tp25
  Tp25
 • :tp57:
  Tp57
  Tp57
 • :tp14:
  Tp14
  Tp14
 • :tp46:
  Tp46
  Tp46
 • :tp3:
  Tp3
  Tp3
 • :tp35:
  Tp35
  Tp35
 • :tp67:
  Tp67
  Tp67
 • Võ Lâm
 • :15:
  15
  15
 • :04:
  04
  04
 • :25:
  25
  25
 • :14:
  14
  14
 • :03:
  03
  03
 • :24:
  24
  24
 • :13:
  13
  13
 • :02:
  02
  02
 • :23:
  23
  23
 • :12:
  12
  12
 • :01:
  01
  01
 • :22:
  22
  22
 • :11:
  11
  11
 • :21:
  21
  21
 • :10:
  10
  10
 • :20:
  20
  20
 • :09:
  09
  09
 • :30:
  30
  30
 • :19:
  19
  19
 • :08:
  08
  08
 • :29:
  29
  29
 • :18:
  18
  18
 • :07:
  07
  07
 • :28:
  28
  28
 • :17:
  17
  17
 • :06:
  06
  06
 • :27:
  27
  27
 • :16:
  16
  16
 • :05:
  05
  05
 • :26:
  26
  26
 • VitXanh
 • :01vitxanh7:
  :01vitxanh7:
  :01vitxanh7:
 • :01vitxanh6:
  :01vitxanh6:
  :01vitxanh6:
 • :01vitxanh5:
  :01vitxanh5:
  :01vitxanh5:
 • :01vitxanh4:
  :01vitxanh4:
  :01vitxanh4:
 • :01vitxanh3:
  :01vitxanh3:
  :01vitxanh3:
 • :01vitxanh13:
  :01vitxanh13:
  :01vitxanh13:
 • :01vitxanh2:
  :01vitxanh2:
  :01vitxanh2:
 • :01vitxanh12:
  :01vitxanh12:
  :01vitxanh12:
 • :01vitxanh1:
  :01vitxanh1:
  :01vitxanh1:
 • :01vitxanh11:
  :01vitxanh11:
  :01vitxanh11:
 • :01vitxanh10:
  :01vitxanh10:
  :01vitxanh10:
 • :01vitxanh9:
  :01vitxanh9:
  :01vitxanh9:
 • :01vitxanh8:
  :01vitxanh8:
  :01vitxanh8: