PDA

View Full Version : [Hỏi & Đáp] Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?Mr.Còi
02-27-2012, 01:42 AM
Trong tế bào, Năng lượng trong tế bào được tích lũy dưới dạng các liên kết hoá học, đặc biệt là ATP.

Nhờ khả năng dễ dàng nhường năng lượng mà ATP trở thành chất hữu cơ cung cấp năng lượng phổ biến trong tế bào (đồng tiền năng lượng).

►Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?
1. ATP là hợp chất cao năng( tức năng lượng cao đó).
2. Tế bào sử dụng năng lượng sinh ra từ ATP cho mọi phản ứng sinh hoá.

►Năng lượng trong tế bào đc biến đổi và sử dụng như thế nào ??

Sử dụng năng lượng ATP trong tế bào :
_ Tổng hợp nên chất hóa học cần thiết cho tế bào .
_ Vận chuyển các chất qua màng, đặc biệt là vận chuyển chủ động tiêu tốn nhiều năng lượng .
_ Sinh công cơ học đặc biệt sự co cơ , họat động lao động .

=============

ATP - ĐỒNG TIỀN NĂNG LƯỢNG CỦA TẾ BÀO

Ađênôzin triphôtphat (ATP) là tiền tệ năng lượng của mọi tế bào, bởi ATP được dùng cho tất cả các quá trình cần năng lượng.

Phân tử đường 5C (ribôzơ) được dùng làm bộ khung để gắn ađênin và ba nhóm phôtphat tạo nên phân tử ATP (ađênôzin triphôtphat). Chỉ có hai liên kết phôtphat ngoài cùng là liên kết cao năng, có đặc điểm là mang nhiều năng lượng. ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm phôtphat cuối cùng để trở thành ADP (ađênôzin điphôtphat) rồi gần như ngay lập tức ADP lại được gắn thêm nhóm phôtphat để trở thành ATP.
ATP có khả năng cung cấp đủ năng lượng cho tất cả mọi hoạt động của tế bào.

Năng lượng là khả năng sinh công. Trong tế bào, năng lượng tồn tại tiềm ẩn trong các liên kết hoá học.
Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống gọi là chuyển hoá năng lượng. Dòng năng lượng trong thế giới sống được bắt đầu từ ánh sáng mặt trời truyền tới cây xanh và qua chuỗi thức ăn đi vào động vật rồi cuối cùng trở thành nhiệt năng phát tán vào môi trường.
Nhờ khả năng dễ dàng nhường năng lượng mà ATP trở thành chất hữu cơ cung cấp năng lượng phổ biến trong tế bào (đồng tiền năng lượng).

=============

– ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào với ý nghĩa ATP được sử dụng hàng ngày như tiền tệ, cụ thể nó cung cấp năng lượng cho tất cả mọi hoạt động sống của tế bào (trao đổi chất, vận chuyển các chất, sinh công cơ học, các quá trình hấp thụ...).
– ATP có chứa các liên kết cao năng giàu năng lượng, ATP có năng lượng hoạt hóa thấp, dễ dàng bị phá vỡ và giải phóng năng lượng. Các phản ứng thu nhiệt trong tế bào cần 1 năng lượng hoạt hóa thấp khoảng 7,3kcal cho nên ATP có khả năng cung cấp đầy đủ năng lượng cho tất cả các hoạt động sống của tế bào

=============

ATP là chất được cấu tạo gồm bazơ ađênin, đường ribozơ và 3 nhóm phôtphat. Liên kết phôtphat thứ 2 và thứ 3 là phần tích lũy năng lượng và khi các nhóm này bị tách ra , năng lượng được giải phóng.
Khi ATP bị phân giải nhờ enzim thì nhóm phôtphat không mất đi mà sẻ liên kết với chất thực hiện (prôtêin hoạt tải, prôtêin co cơ....) và khi hoạt động chức năng hoàn thanhthif nhóm phôtphat lại liên kết với ADP để tạo thành ATP nhờ nguồn năng lượng tạo ra từ các phản ứng giải phóng năng lượng.
ATP là một loại năng lượng được tế bào sản sinh ra để dùng cho mọi phản ứng của tế bào , và được gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào.
(Sưu tầm)